Fundacja Bliźniemu Swemu…

Fundacja Bliźniemu SwemuFundacja Bliźniemu Swemu… to fundacja charytatywna, która została powołana w 2002 roku przez zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które pracuje na rzecz bezdomnych i ubogich nieprzerwanie od 1981 r.

Jej zadaniem jest gromadzenie środków przeznaczonych na najpilniejsze potrzeby podopiecznych w 130 placówkach Towarzystwa:

 • prowadzenie schronisk,
 • noclegowni,
 • domów stałego pobytu,
 • łaźni,
 • świetlic,
 • kuchni dla ubogich.

Także na przeciwdziałanie i zapobieganie bezdomności oraz społecznemu wykluczeniu, promowanie idei albertyńskiej, w myśl której nikt nigdy nie powinien zostać pozbawiony pomocy.

 

Co robi Fundacja Bliźniemu Swemu?

 • przygotowuje i prowadzi aukcje dzieł sztuki znakomitych artystów,
 • organizuje koncerty charytatywne,
 • aranżuje coroczną, ogólnopolską kampanię „Być dobrym jak chleb”,
 • realizuje projekt „Talerz Miłosierdzia”,
 • pomaga wychowankom domów dziecka i ubogim uczniom,
 • zapobiega bezdomności wśród dzieci i młodzieży,
 • otacza opieką ludzi starszych i samotnych,
 • pozyskuje sponsorów i darczyńców,
 • organizuje wystawy i aukcje z cyklu „Bliźniemu Swemu…”,
 • prowadzi akcję Okruszek.

Od 2005 roku ma status Organizacji Pożytku Publicznego i jako taka może przyjmować darowizny z tytułu 1% podatku z rozliczeń rocznych.

 

Fundacja Bliźniemu Swemu – jak można pomóc?

Kliknij w banner

Okruszek to  akcja charytatywna, której celem jest pozyskiwanie środków, które wspomagają dzieci, chorych i bezdomnych. Jeżeli chcesz wesprzeć tę akcję charytatywną, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.okruszek.org.pl i klikniesz w okruszek.

 

Zrób przelew

Konto bankowe: PKO BANK POLSKI
Nr rachunku: 42 1020 4391 0000 6102 0066 9127

 

Przekaż jeden procent

Aby przekazać jeden procent podatku na rzecz Fundacji Bliźniemu Swemu…, podaj w odpowiedniej rubryce PIT („Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) nazwę oraz KRS fundacji:
Nazwa: Fundacja Bliźniemu Swemu…
KRS: 0000141778