Fundacja charytatywna Zbieramy Razem

Fundacja charytatywna Zbieramy RazemFundacja Zbieramy Razem to stosunkowo młoda fundacja charytatywna, bo założona dopiero w 2014 roku w Gdańsku z inicjatywy Ireny i Piotra Barszczewskich. Celem fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym lub ciężko chorym ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego. Ważnym elementem działań fundacji jest pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru.

 

Fundacja Zbieramy Razem działa poprzez organizowanie:

  • kampanii społecznych,
  • akcji na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, ludzi starszych czy osób zagrożonych wykluczeniem,
  • warsztatów i szkoleń,
  • pomocy finansowej w refundacji leczenia, protezowania, zakupu leków,
  • porad psychologicznych i obywatelskich,
  • konkursów.

Sprawdź jak wesprzeć działania fundacji Zbieramy Razem.