Fundacja Polsat

Fundacja PolsatFundacja Polsat – ogólnopolska fundacja charytatywna z siedzibą w Warszawie, która ma na celu udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym dzieciom i ich rodzicom.

Fundacja Polsat prowadzi m.in. publiczne zbiórki pieniędzy. Pozyskiwane środki przeznaczane są głównie na różnorodne specjalistyczne leczenie, środki farmaceutyczne, skomplikowane zabiegi operacyjne, czy inne formy pomocy najmłodszym pacjentom.

Głównymi darczyńcami fundacji są spółki powiązane kapitałowo w ramach grupy Polsat, choć znaczący wkład mają także np. Procter and Gamble i Danone. W 2010 Fundacja Polsat uzyskała przychód z działalności statutowej w wysokości 18 392 478,58 PLN i poniosła 16 681 519,30 PLN kosztów tej działalności. Prezesem fundacji jest Krystyna Aldridge Holc.

 

Wybrane projekty fundacji Polsat:

  • Podaruj Dzieciom Słońce” – kampania organizowana wspólnie z Procter & Gamble, z której dochód przeznaczany jest na rozwiązanie problemów placówek pediatrycznych.
  • Prosto do Europy” – program badań przesiewowych oraz działań profilaktyczno-terapeutycznych, mających na celu zahamowanie procesu powstawania wad postawy u dzieci.
  • Podziel się Posiłkiem” – program organizowany wspólnie z firmą Danone i Federacją Polskich Banków Żywności.
  • Rodzina – Dom Budowany Miłością” – program organizowany razem z Fundacją Przyjaciółka, mający na celu wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej.

 

Fundacja Polsat – jak można pomóc?

Wyślij SMS

Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7531. Koszt jednego SMS wynosi 6,15 zł z VAT.

 

Zrób przelew

Konto bankowe: PLUS BANK S.A. O/WARSZAWA
Nr rachunku: 97 1680 1248 0000 3000 1041 3102

Dla osób z zagranicy, które chcą wesprzeć Funadcję Polsat:
SWIFT: IVSEPLPP
IBAN: PL9716801248 0000 3000 1041 3102

 

Przekaż jeden procent

Aby przekazać jeden procent podatku na rzecz Fundacji Polsat, podaj w odpowiedniej rubryce PIT („Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) nazwę oraz KRS fundacji:
Nazwa: Fundacja Polsat
KRS: 0000135921