Fundacja ZACZYN na dobroczynna.pl

Fundacja ZACZYNNa stronie dobroczynna. pl dodałem informacje o nowej fundacji charytatywnej, tym razem działającej na rzecz seniorów. Fundacja ZACZYN, bo tak się właśnie nazywa, działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie.

Celem fundacji jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej. Fundacja stara się wyposażyć osoby 60, 70 czy 80+ w kompetencje pozwalające na swobodne prowadzenie działań społecznie użytecznych, rozwijających społeczności lokalne oraz rzeczniczych.

Sprawdź jak wesprzeć działania Fundacji Zaczyn.