Fundacja ZACZYN

Fundacja ZACZYNFundacja ZACZYN działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Celem fundacji jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej. Fundacja stara się wyposażyć osoby 60, 70 czy 80+ w kompetencje pozwalające na swobodne prowadzenie działań społecznie użytecznych, rozwijających społeczności lokalne oraz rzeczniczych.

Zespół Fundacji jest realnie międzypokoleniowy, dzięki czemu jest w stanie tworzyć żywą wspólnotę, zaangażowaną w projekty obywatelskie. Najmłodszy członek zespołu ma 25 lat, a najstarszy ponad 80.

 

Fundacja ZACZYN – misja:

  • Partycypacja obywatelska
  • Upowszechnianie wiedzy
  • Budowanie wspólnoty międzypokoleniowej
  • Integracja cyfrowa
  • Parada „dojrzali wspaniali” i piknik pokoleń
  • Zmiana wizerunku osób 60+