Fundacja Zbieramy Razem

Fundacja Zbieramy RazemFundacja Zbieramy Razem to fundacja charytatywna założona 2014 roku w Gdańsku z inicjatywy Ireny i Piotra Barszczewskich. Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Ważnym Elementem działań Fundacji Zbieramy Razem jest pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu jest ważnym elementem i stanowi jeden z głównych celów działalności organizacji.

 

Fundacja Zbieramy Razem działa poprzez organizowanie:

  • kampanii społecznych,
  • akcji na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, ludzi starszych czy osób zagrożonych wykluczeniem,
  • warsztatów i szkoleń,
  • pomocy finansowej w refundacji leczenia, protezowania, zakupu leków,
  • porad psychologicznych i obywatelskich,
  • konkursów.

 

Fundacja Zbieramy Razem – jak można pomóc?

Zrób przelew

Konto bankowe: ING Bank
Nr rachunku: 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689

Dla osób z zagranicy, które chcą wesprzeć Fundację Zbieramy Razem:
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

 

Przekaż jeden procent

Aby przekazać jeden procent podatku na rzecz Fundacji Zbieramy Razem, podaj w odpowiedniej rubryce PIT („Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) nazwę oraz KRS fundacji:
Nazwa: Fundacja Zbieramy Razem
KRS: 0000518797