Misje salezjańskie

Misje salezjańskieMisje salezjańskie umożliwiają Adopcję na odległość. Dzięki Waszej ofiarności ubogie dzieci i młodzież mogą chodzić do szkoły, a sieroty i dzieci ulicy znajdują schronienie i opiekę w salezjańskich domach.

Dzięki Adopcji na odległość misjonarze mogą opłacić czesne w szkołach oraz wyposażyć dzieci w mundurki, buty, podręczniki, plecaki i przybory szkolne. Mogą również zapewnić dzieciom i młodzieży kompleksową opiekę i stworzyć
odpowiednie warunki do wychowania, a także zapewnić codzienne posiłki w przedszkolach, szkołach i oratoriach salezjańskich.

W Salezjańskim Ośrodku Misyjnym możesz adoptować grupę dzieci i młodzieży z wybranej placówki misyjnej. Jako opiekun adopcyjny poznasz wiele twarzy i wiele wzruszających historii. Podopieczni, misjonarze i opiekunowie tworzą jedną rodzinę.

 

Misje salezjańskie – jak pomóc?

 1. Wypełnij deklarację adopcyjną
  Wypełnij deklarację adopcyjną i pomóż salezjańskim misjonarzom i misjonarkom w  edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży z krajów misyjnych. Możesz to zrobić na stronie: Misje salezjańskie.
 2. Zostań Opiekunem adopcyjnym
  Wypełniając deklarację stajesz się opiekunem adopcyjnym grupy dzieci i młodzieży z wybranej placówki misyjnej.
 3. Zasil konto
  Wystarczy 40 zł miesięcznie (czyli min. 480 zł/rok lub więcej) aby zapewnić niezbędne warunki do wychowania i edukacji dzieci i młodzieży z placówki, którą wspierasz
 4. Obserwuj wydarzenia na misjach
  Przynajmniej dwa razy w roku otrzymasz list i zdjęcia z placówki misyjnej, którą wspierasz, a co dwa miesiące dostaniesz czasopismo “Misje Salezjańskie” na Twój adres mailowy (pdf).