Okruszek

OkruszekOkruszek to ogólnopolska akcja charytatywna Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Od 2007 roku jest prowadzona i koordynowana przez Fundację Bliźniemu Swemu… powołaną przez Zarząd Towarzystwa.

Okruszek to jeden z kilku projektów, jakie Fundacja prowadzi. Zadaniem Okruszka jest pozyskiwanie środków, które wspomagają dzieci, chorych i bezdomnych, popularyzacja idei wspierania osób ubogich i bezdomnych, a także prowadzenie różnych działań zmierzających do zapobiegania bezdomności i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży.

By pomóc charytatywne, wystarczy wejść na stronę www.okruszek.org.pl i klikniesz w okruszek. Miesięcznie stronę odwiedza około 50 tysięcy unikalnych użytkowników.

Akcję charytatywną Okruszek można również wspierać poprzez wpłaty darowizn. Na stronie znajduje się formularz, który umożliwia łatwą wpłatę. Możesz skorzystać z wielu dostępnych form wpłaty m.in. przelewy czy płatności kartami kredytowymi.

 

Jak Okruszek pomaga dzieciom?

Okruszek pomaga dzieciom głównie przekazując fundusze na ich potrzeby zgłaszane przez opiekunów, tak, by choć ubogie, mogły korzystać z tych samych przyjemności, co reszta ich kolegów. Nie zapominamy o pomaganiu im w wyrównywaniu szans na rynku pracy i tym samym stworzeniu podstaw do usamodzielnienia się w przyszłości.

Sama Fundacja bezpośrednio opiekuje się trzema ośrodkami będącymi pod opieką Towarzystwa, a są to:

  • Dom Dziecka „Ochronka” im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli – to comiesięczna pomoc finansowa dla wychowanków na dokształcanie, różne kursy i usamodzielnianie się;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim – comiesięczna pomoc finansowa dla uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej;
  • Szkoła Podstawowa w Tapinie – comiesięczna pomoc w dożywianiu i dokształcaniu ubogich uczniów.

Fundacja, w ramach środków z Okruszka, wspomaga też finansowo organizację Dnia Dziecka, wyjazdów na wypoczynek w ramach wakacji dla dzieci i młodzieży. Otacza również opieką podopiecznych z innych ośrodków Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.